ABOUT US 

iWHO WE ARE
Eurothai Allied Food Ltd. Part is a small company located in Chiang Mai, Thailand created in 2017 by people with more than 20 years experience in sauces and dressing salads. We develop GOURMET SAUCES of HIGH QUALITY due to the process of choosing the best of the best ingredients.  

 

เราคือใคร? 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรไทย แอลไลด ฟู้ด เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเมื่อ ปี   พ.ศ. 2560 จากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซอส น้ำสลัด มากกว่า20 ปี สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการชิมรสชาดซอสที่มีคุณภาพสูงด้วยส่วนผสมที่มี คุณภาพที่ดีที่สุด


OUR PRODUCTION 
We totally control our production in a HOME-MADE STYLE. The process is 100% traditional, starts with an sterilization of glasses at 121 Celsius degrees. the process of cooking is made only in lots of 100 liters carefully chosen to do not lose the essence of the traditional formulas. The glass jars are closed using the most advanced vacuum capping system which guarantees a perfect storage of the product always between 10 and 30 degrees Celsius.

ผลิตภัณฑ์ของเรา
เราควบคุมการผลิตเป็นแบบ Home Made Style  สูตรดั้งเดิมสมัยโบราณ เพื่อให้ผลลัพท์ที่ออกมาให้เป็นรสชาดแบบดั้งเดิม เริ่มจากการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์  121องศาเซลเซียส และทุกครั้งที่เราผลิตจะไม่ให้เกินมากกว่า50ลิตร ด้วยการระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก สูตรดั้งเดิม ขวดบรรจุผลิตภัณฑ์ปิดฝาโดยการดูดสุญกาศออกทุกครั้ง และรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์สามารเก็บไว้ได้ในระหว่า10-30 องศษเซลเซียส

OUR EXCELLENT QUALITY
A careful process of choosing raw materials and suppliers. Most references avoid additives, we never add MSG at all in any product made, we have been praised by FDA as a home-made-style recognized factory. All our references have obtained their FDA number and we provide to our customers with a technical data sheet of each reference stating microbiological analysis or information on PH levels among others.  

คุณภาพ ที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ของเรา 
เราระมัดระวังที่สุดในส่วนผสมต่างๆของผลิตภัณฑ์ และผู้จัดส่งวัสถุดิบเพื่อการใช้วัสถุกันเสียให้น้อยที่สุด และ ไม่ผสมผลิตภัณฑ์ผงชูรส เพื่อให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้รับประทาน และผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานการผลิต อย. และมีหมายเลขมาตฐานอย.ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ให้การตรวจสอบข้อมูล Ph และ Microbiological ทุกผลิตภัณฑ์ 

 

Healthy

All our creams and sauces are made with fresh ingredients which guarantee the best of the best quality. 
สุขภาพดี 
 ผลิตภัณฑ์ ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะป็นซอสหรือครีม ทำมาจากวัสถุดิบที่รับประกันได้ว่ามีคุณภาพดีสดใหม่ 

 

Home Made

   
Our factory is committed to original flavour as  done 100 years ago

 

โรงงานของเราซึ่งอยู่ที่ เชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะทำผลิตฑ์ของเราให้มีรสชาดต้นตำหรับสูตรโบราณดั้งเดิม เหมือนกับสูตร100ปีที่ผ่านมา 

gallery/fruitsframe

Tasty, Tasty, Tasty...

Our sauces are ready to eat and to be served either warm or cold. They are the perfect match for pasta, salad, meat, fish, etc . 
 อร่อย ! อร่อย ! อร่อยมากๆ
ซอสของเราพร้อมที่รับประทานได้เลย ไม่ว่าจะอุ่นให้ร้อนหรือเย็น รสชาดยังคงดีเสมอ ดีที่สุด สำหรับ ผสมกับ พาสต้า สลัด หรือทานกับเนื้อสัตว์ต่างๆ 

gallery/healthy

WHY EUROTHAI PRODUCTS? 10 reasons

1. We use only Natural ingredients.
2. Healthier than others. Almost no additives and much shorter expiry date than products imported from Europe, USA and other parts of the world. 
3. No MSG at all in any product. No colorants, no artificial flavors.
4. Home made production loyal to the traditional recipes.
5. Flexible and fast service oriented to our customers. 
6. We share  10% of our profits with our staff.  
7. We offer to our partners and retailers Taylor Made and exclusive promotions.
8. Our Gourmet Philosophy adds value to your point of sale.
9. We help our partners to succeed, it is part of our DNA.
10. We have passion for international taste.     

ยูโรไทย?

มี10 เหตุผลที่ต้องเลือกเรา
1.เราผลิตจากส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติ 
2. ดีที่สุดต่อสุขภาพ มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ผลิตส่วนใหญ่ทั้งหมด ไม่มีวัสถุกันเสียจึงเก็บไว้ในระยะสั้นมากกว่าที่นำเข้ามาจากยุโรป ยูเอสเอ  หรือที่อื่นๆของซีกโลก 
3. ไม่มีผงชูรส วัตถุแต่งสีกลิ่น และสารอันตรายเจือปน 
4. ผลิตภัณฑ์ Home Made  ซึ่งใช้สูตรโบราณ
5. บริการยืดหยุ่นต่อสถานการ และรวดเร็วมุ่งเน้นดป้าหมายต่อลูกค้า
6. เรามีส่วนแบ่ง 10% ของผลกำไรกับพนักงานของ  ำไรกับพนักงานของเรา 
7. เรามีข้อเสนอให้กับทางลูกค้าร้านค้าโดย Taylor Made และเป็นผู้นำด้านโปรโมชั่น เพื่อสนับสนุนในการค้าในด้านต่างๆ
8.ปรัชญาอาหารเลิศรสของเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับจุดขาย ของคุณ
9. เราช่วยคู่ค้าของเราให้ประสบความสำเร็จเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของ DNA
10.เรามีความชื่นชอบรสชาติ International 

gallery/letra e.bn
gallery/label-chimi-grey

CERTIFIED BY

gallery/certif-bn
gallery/logomonray3-marta